Ubezpieczenie w czasie wyjazdu na Słowację

– samochód – wystarcza krajowe ubezpieczenie pojazdu OC

– oprócz posiadania karty NFZ zalecane jest posiadanie polisy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków

– wyjeżdżając z Agencją Chopok jesteście Państwo ubezpieczeni w Towarzystwie Signal-Iduna w zakresie: koszty leczenia w limicie 10000 EURO w tym koszty ratownictwa do 6000 EURO, NNI (trwały uszczerbek na zdrowiu) – limit 15000 PLN, NWS (śmierć uczestnika) – 15000 PLN, BP (bagaż podróżny) – 1000 PLN

– proponujemy dodatkowe warianty ubezpieczeń:

OC (odpowiedzialność cywilna i rzeczowa)limit 10000 EURO, SS (sprzęt sportowy) limit 3000 PLN – dodatkowy koszt ubezpieczenia 0,70 EURO/dzień

CP (choroby przewlekłe) – dodatkowy koszt ubezpieczenia 1,30 EURO/dzień

RG (koszty rezygnacji z imprezy) – dodatkowy koszt ubezpieczenia 3% kosztów imprezy (10% dla osób przewlekle chorych)